1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Hírek / News

Szemeszter / Semester: Csak a friss híreket mutasd!

 *A félév rendje, szünet- és ünnepnapok

Kari nyílt nap (2018.01.26.); Magyar Hebraisztikai Konferencia (2018.02.08.) (2018. 01. 26. 18:59)
.


Kari nyłlt nap programjai a tanszékünkön, 2018. január 26. (2018. 01. 26. 19:00)
.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve 2018. január 26-án (pénteken) 10 órai kezdettel tartja Nyílt Napját. A tájékoztató célja az ELTE BTK-ra felvételizni szándékozó érdeklődők tájékoztatása a felvételi követelményekről, a Karon 2018 szeptemberétől induló képzési programokról, szakirányokról, minorokról. Tanszékünk is szervez szakos tájékoztatókat és mintaórákat mind assziriológia, mind hebraisztika szakon.

További információ a kari honlapon: http://www.btk.elte.hu/hir?id=NW-3065.

A tanszékünk által kínált tájékoztatók és mintaórák részletes programja: 
http://hebraisztika.hu/hebr/pageprocess.htm?id=719.

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/140281230000761/.


Szemeszterindító megbeszélés a hebraisztika szakon 2018.02.06. 10.30; Magyar Hebraisztikai Konferencia 2018.02.08. (2018. 02. 06. 10:29)
.


Szemeszterindító megbeszélés (2018. 02. 06. 10:30)
.

Szeretettel hívjuk hallgatóinkat a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterének
megnyitó összejövetelére:

2018. február 6-ára (kedd), 10.30-ra,

az F/233-as terembe.

 

Tervezett programpontok:

10.30 Találkozás, kötetlen beszélgetés a kurzusvezető tanárokkal, a felmerülő tanulmányi kérdések megbeszélése

10.50 Hagit Kertes óraidőpontjainak megbeszélése 

11.00 Komoróczy Szonja "Modern Izrael filmen és szépirodalomban" című órájának megbeszélése

 

Felhívjuk a hallgatóink figyelmét, hogy a legtöbb kurzusunk időpontja és helye fix:
a neptunban már meg vannak hirdetve!

 

Szakos óráink leírása megtekinthető:

http://hebraisztika.hu/site/kurzuslist.htm


Várjuk szakos és minoros hallgatóinkat, valamint minden érdeklődőt!


Magyar Hebraisztikai Konferencia (2018. 02. 08. 23:59)
.

Magyar Hebraisztikai Társaság, immár hagyományteremtő céllal, a 2016. január 27-i Schweitzer József Emlékkonferencia, majd a 2017. február 14-én a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tartott első Schweitzer-lectures folytatásaként, 2018. február 8-án ismét megrendezi egynapos konferenciáját, amellyel a Társaság alapító elnöke, Prof. dr. Schweitzer József (1922–2015) egykori országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója emléke előtt tiszteleg. A 2018. februári konferenciát a tanszékünk szervezi.

A konferencia honlapja: http://mhk.elte.hu/
Program és absztraktok:    http://mhk.elte.hu/?a=dl&l=hu
Helyszín: http://mhk.elte.hu/?a=cont

 


Montskó Benjámin díjazott OTDK-dolgozatának publikálása (2018. 02. 20. 20:39)
.

Megjelent Montskó Benjámin hebraisztika szakos hallgató (MA) díjazott OTDK-dolgozatának szerkesztett változata, a Vallástudományi Szemle legfrissebb, 2017/3-4. számában (pp. 44-63.), „A messiás-koncepció alakulása a targumokban” címmel.

Ezt megelőző publikáció: Györegy Zsolt korábbi hebraisztika szakos hallgató (BA) ugyancsak díjazott OTDK-dolgozatát, „A másság dicsérete: a Héber Biblia diaszpóra-történeteinek queer-olvasata” címmel, a Literatura 2016/1-2. számában (pp. 22-45.) tették közzé.

Gratulálunk hallgatóinknak, hogy dolgozataik kiadásra kerültek e neves folyóiratokban!    


Felhívás Rothschild posztdoktori kutatói pályázat benyújtására (2018. 02. 21. 00:00)
.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéke pályázatot ír ki a Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe idei posztdoktori pályázatán való indulásra. A pályázat teljes kiírása letölthető innen. Az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék a pályázatokat 2018. február 20-ig várja az aht@btk.elte.hu emailcímen.


A Schweitzer József-emlékdíj odaítélése Xeravits Géza egyetemi tanárnak (2018. 03. 15. 09:41)
.

Schweitzer József-emlékdíj kuratóriuma 2018. február 19-i ülésén úgy határozott, hogy az emlékdíjat a 2018-as évben Xeravits Géza egyetemi tanárnak ítéli oda, aki másfél évtizedes kimagasló nemzetközi és magyar tudományos munkásságát az elmúlt két évben is számos jeles közleménnyel gazdagította.

A kuratórium döntésében nagy szerepet játszott a díjazottnak a késő-ókori zsinagógaábrázolások biblikus forrásairól kiadott magyar nyelvű monográfiája, de a zsűri figyelembe vette, értékelte a szerző említett időszakban publikált valamennyi itthon és külföldön megjelent munkáját: 

1.Dániel alakja és az ókori zsinagóga, Axis 3 (2014) 71-83. (2017)
2. Japhi’a mozaiktöredéke: törzsek vagy állatöv? Antik Tanulmányok - Studia Antiqua 61 (2017) 103-112.
3. Goddesses in the Synagogue? JSJ 48 (2017) 266-276
4. The Message of the West Wall of the Dura Synagogue ZDMG 167 (2017) 111-125.
5. Temple and Synagogue in Late Antiquity, In: Géza G Xeravits, József Zsengellér, Ibolya Balla (szerk.) Various Aspects of Worship in Deuterocanonical and Cognate Literature. (Deuterocanonical and Cognate Literature: Yearbook 2016/2017), Berlin:Walter de Gruyter, 2017, 341-364.
6. The Figure of Moses in Ancient Synagogue Art, In: Michael Sommer, Erik Eynikel, Veronika Niederhofer, Elisabeth Hernitscheck (szerk.) Mosebilder: Gedanken zur Rezeption einer literarischen Figur im Frühjudentum, frühen Christentum und der römisch-hellenistischen Literatur. (WUNT 390) Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2017, 415-428.
7. A Possible Greek Bible Source for Late Antique Synagogue Art, In: Pierre Jordaan, Nicholas Allen (szerk.) Construction, Coherence and Connotations: Studies on the Septuagint, Apocryphal and Cognate Literature. (DCLSt; 34.), Berlin: De Gruyter Verlag, 2016, 233-248.
8. Istennők a zsinagógában? Ókor 15:(2016) 75-81.
9. Zsidó és keresztény szent helyek a késő-ókori Palesztinában: Kísérő kötet a Bibliamúzeum kiállításához. Budapest: Ráday Gyűjtemény, 2016.

 

Szívből gratulálunk Xeravits Gézának a kitüntetéshez!
 
 
Komoróczy Géza (a szakmai zsűri elnöke), Schweitzer Gábor (a Schweitzer család képviseletében), Zsengellér József, Koltai Kornélia és Biró Tamás (a kuratórium további tagjai)
 

A hebraisztika és a judaisztika minorok tájékoztatója (2018. 06. 19. 14:00)
.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt

a hebraisztika és a judaisztika diszciplináris minorok tájékoztatójára

2018. június 19-én, kedden 14.00 órakor az F. épület 233-as termében. További információk a minorokról a http://hebraisztika.elte.hu/ és a http://judaisztika.elte.hu/ oldalakon.

Plakát letölthető innen.
Facebook-esemény. Meghívó az ELTE és az ELTE BTK honlapján.