1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Hírek / News

Szemeszter / Semester: Csak a friss híreket mutasd!

 *A félév rendje, szünet- és ünnepnapok

Nyílt Nap az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéken, 2017. jan. 27-én (2017. 01. 27. 12:30)
.

Az ELTE BTK Nyílt Napja keretében tanszékünk is Nyílt Napot szervez 2017. január 27-én, pénteken.

A kari központi rendezvényekhez kapcsolódóan (ld.: http://www.btk.elte.hu/hir?id=NW-2787) tanszékünk programkínálata a következőképpen alakul:

 

Hebraisztika:

12:30-13:00 tájékoztató (Koltai Kornélia)

13:00-13:30 mintaóra: "Bevezetés a bibliatudományba" (Buzási Gábor)

13:45-14:15 tájékoztató

14:15-14:45 mintaóra: "Héber nyelv(ek), zsidó nyelvek" (Biró Tamás)

Helyszín: Múzeum krt. 4/F, II. emelet 233.

 

Assziriológia:

12:30-13:00 tájékoztató

13:00-13:30 mintaóra (Dezső Tamás)

13:45-14:15 tájékoztató

14:15-14:45 mintaóra (Dezső Tamás)

Helyszín: Múzeum krt. 4/F, II. emelet 234.

A tanszéki Nyílt Napra minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Óramegbeszélés a hebraisztika szakon: 2017. febr. 7-én (2017. 02. 07. 10:00)
.

Értesítjük hallgatóinkat, hogy az óramegbeszéléseket a hebraisztika szakon

február 7-én (kedden) 10.00 órai kezdettel
tartjuk (az F233-as teremben).

Turán Tamás tömbösített órái már január 31-én elindulnak.

Felhívjuk a hallgatóink figyelmét, hogy a legtöbb óránk időpontja fix:
a Neptunban már meg vannak hirdetve!

Az óramegbeszélések menete részletes felbontásban:

Bányai Viktória (Koltai Kornéliát és Toronyi Zsuzsannát is képviselve) 10.00
Biró Tamás 10.05
Komoróczy Szonja 10.10
Hagit Kertész 10.15
Urbán Ilona 10.25
Kövér András 10.30

Buzási Gábor órái a Neptunban rögzített időpontokban lesznek (bővebb információ:
buzasi.gabor@btk.elte.hu)

Szakos óráink leírása megtekinthető:
http://hebraisztika.hu/site/kurzuslist.htm 

Várjuk szakos és minoros hallgatóinkat, valamint minden érdeklődőt!

 


Schweitzer-lectures 2017 (2017. 02. 14. 09:00)
.

Meghívó a Magyar Hebraisztikai Társaság Schweitzer-lectures konferenciájára

Időpont:              2017. február 14.
Helyszín:            KRE Hittudományi Kar kisdíszterme (1092 Budapest, Ráday utca 28.)

A meghívó és a program letölthető pdf formátumban is (Nyitrai Mónika grafikai terve).
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/243118846135065/.

PROGRAM

9:00       Köszöntő (ZSENGELLÉR JÓZSEF, az MHT elnöke)

9:10       I. szekció (levezető elnök: TURÁN TAMÁS)
9:10       OLÁH JÁNOS: A pécsi Hevrá Kádisá emlékező rítusai a 20. század elején
9:40       BIRÓ TAMÁS: Narratívák a status quo hitközségekről
10:10     BABITS ANTAL: Samuel ibn Tibbon filológiai módszerei

10:40     SZÜNET

11:00     II. szekció (levezető elnök: BALOGH KATALIN)
11:00     URBÁN ILONA ANNA: Az ismétlés struktúrája az Énekek éneke Rabbában
11:30     XERAVITS GÉZA: Jafía köre: Törzsek vagy állatöv?
12:00     FRÖHLICH IDA: Mágia Qumránban

12:30     EBÉDSZÜNET

13:30     A Schweitzer József-emlékdíj átadása, beszédet mond KOMORÓCZY GÉZA

13:45     III. szekció (levezető elnök: UHRMAN IVÁN)
13:45     ZSENGELLÉR JÓZSEF: Orális hagyomány mint szövegkritikai értelmezési megoldás: Az Exodus/Semót 4,24–26 ókori olvasatai
14:15     KUSTÁR ZOLTÁN: Hebraica Melii: Adalékok Méliusz Juhász Péter héber nyelvi ismereteinek kérdéséhez annak Jób-fordítása alapján
14:45     HODOSSY-TAKÁCS ELŐD: Júda államisága: Gondolatok államfejlődésről, elfeledett királyságokról és Deuteronomista tradíciókról

15:15     SZÜNET

15:45     IV. szekció (levezető elnök: BÁNYAI VIKTÓRIA)
15:45     KOLTAI KORNÉLIA: Az irónia mint életszemlélet Ámosz könyvében?
16:15     HACK MÁRTA: Hósea könyvének margójára: A fordító dilemmái
16:45     TAMÁSI BALÁZS: Az Országos Rabbiképző Intézet Könyvtára első hetven éve

17:15     Zárszó   (BIRÓ TAMÁS)
17:20     A konferencia berekesztése (KOLTAI KORNÉLIA, az MHT titkára)


Könyvbemutató: "Modern Jewish Scholarship in Hungary" (2017. 02. 16. 17:00)
.

Az MTA Könyvtár és Információs Központ, az MTA Kisebbségkutató Intézete és a Central European University tisztelettel meghívja a

Modern Jewish Scholarship in Hungary: 
The ’Science of Judaism’ between East and West

című könyv bemutatójára (Berlin / Boston: W. de Gruyter, 2016; https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/210493?rskey=aE4vZv&result=13).

Bevezetőt mondanak a szerkesztők:

Turán Tamás (hebraista; MTA Kisebbségkutató Intézet) és Carsten Wilke (történész; CEU).

A kötetet bemutatják:

Riszovannij Mihály (nyelvész, germanista; ELTE-SEK, Selye János Egyetem),
Balázs Gábor (eszmetörténész; Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem).

A  kerekasztal-beszélgetésen  részt vesznek:

Ormos István (filológus, arabista; ELTE),
Michael Miller (történész; CEU),
Biró Tamás (nyelvész, hebraista; ELTE).

Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciaterme
(Budapest, V. ker., Arany János u  1. , II.  emelet).

Időpont: 2017. február 16. 17:00 óra.

A könyvbemutató meghívója pdf-formátumban: http://hebraisztika.hu/attachments/00000668.pdf.


Meghívó Toronyi Zsuzsanna nyilvános doktori védésére (2017. 02. 24. 11:00)
.

Az ELTE BTK Hebraisztika-Judaisztika doktori programja tisztelettel meghívja

 

Toronyi Zsuzsanna 

A zsidó muzeológia helye és szerepe a magyar zsidó tudományosságban 

című doktori értekezésének nyilvános védésére.

 

Témavezető: Komoróczy Géza

 

Helyszín: ELTE BTK, Múzeum krt.4.,  D épület, Alagsori tanácsterem

Időpont: 2017. február 24. 11 óra 

 

A hivatalos meghívót itt lehet megtekinteni.

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 


Meghívó hallgatóink OTDK-versenydolgozatainak házi bemutatójára (2017. 04. 05. 12:00)
.

Szeretettel meghívjuk


hebraisztika szakos hallgatóink,

Montskó Georgina

Zsidó-keresztény polémia az iszlám fennhatósága alatt: Jézus alakja a Qissat Mujadalat al-Usquf c. műben,Montskó Benjámin

A messiás-koncepció alakulása a targumokban. Kétféle messiás-elképzelés – a Jesája Targum 53. fejezetéből és az Énekek éneke Targumból,assziriológia szakos hallgatónk, 

Csitári Péter

Utazás a III. évezred végi Mezopotámiában,


valamint egyiptológia és klasszika-filológia szakos intézeti hallgatónk,

Kiss Balázs

Az Egyiptom-kép az Augustus-kor irodalmában

 

című OTDK-versenydolgozatának

házi bemutatójára,

 

2017. április 5-én, (szerdán) déli 12 órára,

az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék 233-as termébe,

 

amely versenydolgozatokkal-prezentációkkal a Pécsett megrendezésre kerülő

XXXIII. OTDK - Humán Tudományi Szekció

Orientalisztika II., Klasszika-filológia II., valamint a Klasszika-filológia I. tagozataiban

 április 20-án fognak versenybe szállni.

 

 

Megjelenésére és aktív részvételére számítunk!

 


Tanszékünk diákjai az idei OTDK-n (2017. 04. 20. 08:30)
.

Tanszékünk diákjai közül többen is szerepelnek az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Humán Tudományi Szekciójában, amelynek idén a Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kara ad otthon. Előadnak:

Csitári Péter (assziriológia MA, témavezető: Zólyomi Gábor):
Utazás a III. évezred végi Mezopotámiában
Klasszika-filológia II. szekció (ókortörténet), 2017. április 20., 9.00–9.30.

Montskó Benjámin (hebraisztika MA, témavezető: Koltai Kornélia):
A messiás-koncepció alakulása a targumokban:
Kétféle messiás-elképzelés – a Jesája Targum 53. fejezetéből és az Énekek éneke Targumból
Orientalisztika II. szekció (keleti nyelvek, irodalom- és eszmetörténet), 2017. április 20., 8.30–9.00.

Montskó Georgina (hebraisztika MA, témavezetők: Biró Tamás és Dobos Károly [PPKE BTK]):
Zsidó–keresztény polémia az iszlám fennhatósága alatt:
Jézus alakja a
Qiṣṣat Mujadalat al-Usquf című műben
Orientalisztika II. szekció (keleti nyelvek, irodalom- és eszmetörténet), 2017. április 20., 9.00–9.30.

Koltai Kornélia tanárnő pedig a Szociolingvisztika szekcióban zsűritagként lesz jelen.

A konferencia programfüzete
Rezümékötet


Tanszéki szeminárium: Kelenhegyi Andor (2017. 05. 10. 15:00)
.

Szeretettel meghívjuk egykori hallgatónk előadására: 

Kelenhegyi Andor
(doktorandusz, CEU)

Identitás- és másságteremtés a késő-antik zsidó és keresztény állatszimbolikában

amely 2017. május 10-én, szerdán, az ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék szemináriuma keretében, 15.00 órától a tanszéki előadóteremben (Múzeum krt. 4/F épület II. em. 234) kerül megrendezésre.

Az előadás plakátja: http://hebraisztika.hu/attachments/00000687.pdf.
Az előadás kivonata (magyarul): http://hebraisztika.hu/attachments/00000684.pdf.
Az előadás alapjául szolgáló disszertációfejezet (angolul):   http://hebraisztika.hu/attachments/00000685.pdf.
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/1900263016924476/.

 


Hallgatóink sikere az OTDK-n (2017. 06. 01. 00:15)
.

A XXXIII. OTDK Humán Tudományi Szekció

 

Klasszika-filológia II. (ókortörténet) tagozatában

Csitári Péter 

Utazás a III. évezred végi Mezopotámiában

című dolgozatával

I. helyezést,


 

Orientalisztika II. (Keleti nyelvek, irodalom- és eszmetörténet) tagozatában

Montskó Benjámin

A messiás-koncepció alakulása a targumokban. Kétféle messiás-elképzelés -- a Jesája Targum 53. fejezetéből és az Énekek éneke Targumból

című dolgozatával

III. helyezést ért el,

 

 

Orientalisztika II. (Keleti nyelvek, irodalom- és eszmetörténet) tagozatában

Montskó Georgina

Zsidó-keresztény polémia az iszlám fennhatósága alatt: Jézus alakja a Qissat Mujadat al-Usquf című műben 

című dolgozatával 

a IV. helyen végzett.

 

Gratulálunk hallgatóinknak a helyezéseikhez!


Tanszéki szeminárium: Kálmán Mihály (2017. 06. 07. 15:00)
.

Szeretettel meghívjuk

Kálmán Mihály
(postdoctoral fellow, Jewish Studies, CEU)

„Elfoglaljuk jogfosztottságunk legbevehetetlenebb erődjét”:
orosz zsidó katonák, emancipáció és a 1917-es forradalmak

című előadására, amely 2017. június 7-én [módosított időpont!], szerdán, az ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék tanszéki szemináriuma keretében, 15.00 órától a tanszéki előadóteremben (Múzeum krt. 4/F épület II. em. 234) kerül megrendezésre.

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/1827231870875265/.
Plakát: http://hebraisztika.hu/attachments/00000675.pdf.


Felhívás az intézeti műfordítóversenyre -- bibliai héber és arámi kategóriák (2017. 06. 12. 15:00)
.

 Fordítóverseny 

 Az Ókortudományi Intézetben idén is megrendezésre kerül hagyományos fordítóversenyünk! 

 

Az irodalmi igényű műfordításokat 2017. június 12. 15:00-ig lehet leadni a tanszéki titkárságon (B épület 103.) jeligével ellátva (a jelige feloldását tartalmazó külön borítékkal együtt: névvel, NEPTUN-kóddal)!

 

Kategóriák: 

 

Bibliai héber - poétikus szövegrész: Ékha / Siralmak / Jeremiás siralmai 5.

 

Bibliai héber - prózai szövegrész: 2Sámuel 13,1-22.

 

Bibliai arámi - poétikus és prózai szövegrész: Dániel 7,1-18.

  

Egy hallgató több kategóriában is indulhat. 

Eredményhirdetés az intézeti tanévzáró ünnepségen várható.
A helyezést elérők a tanszékek által összeállított
könyvjutalomban részesülnek, a kiemelkedő pályamunkákat a
bíráló oktató akár publikálásra is javasolhatja.


Hebraisztika és judaisztika minoros tájékoztató (2017. 06. 16. 12:00)
.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt

a hebraisztika és a judaisztika diszciplináris minorok tájékoztatójára

2017. június 16-án, pénteken 12.00 órakor az F. épület 233-as termében.

További információk a minorokról: http://hebraisztika.elte.hu/ és http://judaisztika.elte.hu/.
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/1947970185447221/.
Plakát: http://hebraisztika.hu/attachments/00000692.pdf.